ข้อเสีย หรือด้านลบ ของหลอดไฟ LED

  1. ราคาหลอดไฟ led ค่อนข้างสูง
  2. เนื่องจากหลอด led เป็นหลอดจำพวก อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (ไดโอดเปล่งแสง) ที่มันไม่ร้อนก็เพราะ มีชุดระบายความร้อนที่ดี ได้มาตรฐานของการผลิต เช่น วัตต์สูง ก็ต้องทำชุดระบายความร้อนให้มากขึ้นตามจำนวนวัตต์เป็นต้น หากชุดระบายความร้อนไม่ดีพอ จะทำให้เกิดความร้อนสะสม เป็นเหตุให้หลอดเกิดความร้อนมากจนทนไม่ไหว และก็พังในที่สุด
  3. จุดอ่อนของ led คือระบบไฟ หากใช้ไฟไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้หลอดเสียเร็วขึ้น เช่น ใช้แรงดันไฟเกิน , ใช้กับเครื่องปั่นไฟ , หรือไฟ(แรงดัน) ไม่สม่ำเสมอ ไฟขึ้นๆลงๆ เป็นต้น
  4. ถ้าหลอดที่มีค่าวัตต์สูงๆ ควรติดตั้งในที่โล่ง มีอากาศไหลผ่านได้สะดวก เพราะยิ่งวัตต์สูง ก็จะมีความร้อนสะสมตามกำลังวัตต์ หากไม่มีการระบาย อากาศที่ดีแล้ว ก็จะทำให้หลอดมีอายุการใช้งานที่น้อยลง
บทความอื่นๆ
  • HTML
  • PHP
  • JSP
  • Javascript
  • Ajax
  • JQuery

lineid-ledhomeswang
หน้าแรก
การติดตั้งหลอดไฟ led
บทความ led
สมัครสมาชิก
คุณสมบัติ led
ข่าวสาร
การสั่งซื้อสินค้า
ติดต่อเรา
สินค้าโปรโมชั่นจากเรา
การชำระเงิน
แจ้งปัญหาการใช้งาน
ดาวน์โหลดแคตตาล็อก
อื่นๆทั่วไป