Login | Register

รายชื่อขนส่งทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

ค้นหารายชื่อขนส่งทั่วประเทศ
รหัสจังหวัด : 1
ชื่อจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ภูมิภาค : ภาคกลาง
ชื่อขนส่ง : -
รายละเอียดขนส่ง :  

PL-PM ขนส่ง 
ที่อยู่: สาย4 อยู่ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: กรุงเทพฯ/แพร่/เพชรบูรณ์/เลย/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/
ตาก/กำแพงเพชร/พิษณุโลก/พิจิตร/พะเยา/น่าน/นนทบุรี
แม่สอด/หนองตม-วังทอง
โทร. 089-610-1525,02-214 4820, 02-214 3921 

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
ที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1
ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29
โทรสาร.02-8887188

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
สาย2 ส่งของทุกจังหวัด ด่วนพิเศษ โดย นิ่มซี่เส็ง
โทร.02-448 2890-2

P.P. พีพี ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อยู่ติดกับ มะม่วงขนส่ง อำเภอที่ส่ง:
กรุงเทพ โทร. 02-216-2338


รายชื่อขนส่ง ภาคอีสาน

กาฬสินธุ์

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 โกดังพุทธิพร กาฬสินธฺุ์ ทุกอำเภอ

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่เข้า: ยางตลาด/ห้วยเม็ก 

ดาวศรีบุญลือ ขนส่ง(จำปี)
ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/4 (ขาเข้า) โทร.02-888-0980 (เก็บค่าส่งต้นทาง)
กาฬสินธุ์ 043-811983, มหาสารคาม 043-711261

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง กมลาไสย ยางตลาด โทร. 098-937-6293,084-771-9902

ขอนแก่น

สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า)
อำเภอที่ส่ง: ทุกอำเภอ โทร.081 424 2245 

ชัยวัฒน์พัฒนา ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอยสนามกีฬา อยู่ฝั่งขวามือ ส่ง ขอนแก่น-หนองคาย โทร.081-722-2935

ขนส่ง ด่วนหนองคาย
ที่อยู่: สาย 2 ซอย สนามกีฬาราชดำเนิน
อำเภอที่ส่ง: เมือง โทร. 088-222-7829,097-279-2944,083-110-8662

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง บ้านไผ่ โทร. 098-937-6293,084-771-9902

คิงส์โลจิสติกส์ สาย2 02-418 8205, 081-710 1830 ขอนแก่น 043-332108, 043-238546, 043-237618

จึงชุนเซ้ง ขนส่ง สาย2 02-449 5510, 081-871 7789 ขอนแก่น 086-642 7285, 084-510 0142

ชัยภูมิ

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อ.ที่ส่ง: อ.ภูเขียว 

ชัยภูมิวัฒนสิน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย 17/3 โทร.02-888 1193-4 

ภูเขียวรุ่งเรืองขนส่ง 
ที่อยู่: สาย3 ม.ขุมทรัพย์นคร โทร. 0-2888-0816
ปลายทาง จ.ชัยภูมิ/ภูเขียว/ชุมแพ/แก้งคร้อ/เกษตรสมบูรณ์ /
หนองบัวแดง/บ้านแท่น/คอนสาร/คอนสวรรค์

ชัยภูมิขนส่ง ที่อยู่: สาย2 โทร. 02-887 2319-20 ชัยภูมิ, บัวใหญ่(โคราช) 044-811700

นครพนม

อำเภอที่ไม่เข้า
อำเภอ: วังยาง
หมายเหตุ: ต้องนัดรับที่อำเภอเมือง หรือไกล้เคียง

ขนส่ง ธนามัย
ที่อยู่: สาย 4 โกดังพุทธิพร

ขนส่ง สกลนคร เอ็กเพรส
ที่อยู่: สาย 4 โกดังพุทธิพร อยู่ตรงข้ามวัด นครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: ธาตุพนม/นาแก/ศรีสงคราม(เข้าแค่อำเภอ)
โทร. 064-857-6565 

บ้านแพงขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 โกดังพุทธิพร อยู่ตรงข้ามวัด นครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ธาตุพนม/เรณู/ 
โทร. 0868508174

นครราชสีมา

PL ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 อยู่ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
PT: สนามกีฬา ซ.29 อำเภอ: สูงเนิน/โคกกรวด/ปักธงชัย/โชคชัย/
สีคิ้ว/ด่านขุนทด/หนองบัวโคก/ปากช่อง 

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย 16 (ติดถนน แนะนำ)
จังหวัดที่ส่ง: โคราช/ชัยภูมิ/บุรีรัมย์/สุรินทร์/ศรีสะเกษ/อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ/ยโสธร/ขอนแก่น/มหาสารคาม/อุดรธานี/หนองคาย/หนองบัวลำภู
อำเภอที่ส่ง: เมือง,ขามทะเลสอ,สูงเนิน,สีคิ้ว,โชคชัย,ปักธงชัย,
หนองบุนนาก,โนนไทย,โนนสูง,เฉลิมพระเกียรติ,พระทองคำ
โทร.02-215-9612 , 087-528-2727 

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง โนนสูง สูงเนิน ปักธงชัย โชคชัย ขามทะเลสอ ท่าช้าง โนนไทย
พระทองคำ หนองบุญมาก เฉลิมพระเกียรติ ปากช่อง
โทร. 098-937-6293,084-771-9902

ขนส่ง อุดมศักดิ์ ก๊กเอ็ง
สาย3 18/3 หมู่ 1 , แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ,
10170 โทร.02-800 6863-6 จังหวัดนครราชสีมา โคราช/ปักธงชัย/โชคชัย/ครบุรี
(เก็บค่าส่งต้นทาง) เสิงสาง/จักราช/ชุมพวง/พิมาย/
โนนสูง/บัวใหญ่/ปากช่อง (รอบเข้าอ.โนนสูง ทุกวันพุธ)

บึงกาฬ

ยูดี เอ็กเพรส ขนส่ง
ทีอยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ศรีวิไล/พรเจริญ โทร. 0850633071 

บุรีรัมย์

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย16 (ติดถนนใหญ่ แนะนำ)
อำเภอที่ส่ง: เมือง/นางรอง/ประโคนชัย/ลำปลายมาศ/คูเมือง/ห้วยราช/พลับพลาชัย
กระสัง/สตึก/แคนดง/ชำนิ/หนองกี่/หนองหงส์/บ้านด่าน/พุทไธสง
โทร. 02-215-5912 , 087-528-2727 

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย สนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง/นางรอง/ลำปลายมาศ/ประโคนชัย/ชำนิ/พลับพลาชัย
บ้านด่าน/กระสัง/เฉลิมพระเกียรติ โทร. 098-937-6293,084-771-9902

มงเส็ง บุรีรัมย์
ที่อยู่: สาย 2 ซอยสนามกีฬาราชดำเนิน
โทร.02-887-3258 ถึง 9 อำเภอที่ส่ง: เมือง

ฮ่องกงพัสดุภัณฑ์
ที่อยู่:​ อาคาร​ 9​ ห้อง​ 10​ สถานีขนส่งสินค้าพุธมณฑลสาย​ 5​ ครับ
อำเภอที่ส่ง: ทุกอำเภอ
โทร. 093-079-6741 , 063 549 9099 , 081 011 2422 

มหาสารคาม

สมพงษ์อุบลรัตน์ ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/1 (ขาเข้า) ส่งทุกอำเภอ โทร.081 424 2245 

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง บรบือ กันทรวิชัย โกสุมพิสัย
โทร. 098-937-6293,084-771-9902

ลี้ฮะจัก ขนส่ง
สาย2 02-4482873
อำเภอเมือง สาย2 02-448 2873, 448 2930-1

เศรษฐีอีสาน สาย2 02-887 4605-6

มุกดาหาร

อำเภอที่ไม่มีขนส่งเข้า 
อำเภอ: ดอนตาล 

ขนส่ง ธนามัย
ที่อยู่ สาย 4 โกดังพุทธิพร

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ตลาดอินโดจีน/นิคมคำสร้อย/ลืออำนาจ/หัวตะพาน/พนา
ปทุมราช/เสนา/เลิงนกทา
โทร. 098-937-6293,084-771-9902 

ยโสธร

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 โกดังพุทธิพร
ส่งทุกอำเภอ (เก็บเงินปลายทาง) 

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง คำเขื่อนแก้ว มหาชนะชัย กุดชุม ไทยเจริญ
ทรายมูล ป่าติ๋ว พนมไพร (ร้อยเอ็ด)
โทร. 098-937-6293,084-771-9902 

ยโสธร ขนส่ง กิจสุนทร สาย2 02-887-0343 - 4

ร้อยเอ็ด

ขนส่งธนามัย
ที่อยู่ สาย 4 โกดังพุทธิพร
 
จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อยู่ติดกับ สปีดขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: เสลภูมิ/เกษตรวิสัย/อาจสามารถ/ธวัชบุรี/นครปฐม/ราชบุรี/กาณจนบุรี/
ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด/ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/เพชรบุรี/
ประจวบ/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/กระบี่/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/ตรัง/พัทลุง/
สตูล/สงขลา/หาดใหญ่/ปัตตานี/ยะลา/เบตง/นราธิวาส
โทร. 098-915-8095,097-990-9065,
088-505-5799 097-973-8065,02-889-1484 

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง/เสลภูมิ/เชียงขวัญ/จังหาร/ธวัชบุรี
โทร. 0989376293 , 0847719902 

บิ๊กบ๊อก โลจิสติกส์ ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ตรง U-Turn ไฟแดงที่ 4
โทร.02-4414951-2 มือถือ 081-2617222, 082-8401111

เลย

อำเภอที่ขนส่งไม่เข้า
อำเภอ: ปากชม

ขนส่ง KSD
ที่อยู่: ศูนย์ขนส่ง 2 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่ส่ง: เมือง/เชียงคาน/ด่านซ้าย/ภูเรือ/วังสะพุง/ 
ภูกระดึง/ปากชม/เอราวัณ/ท่าลี่/หน่องหญ้าป้อง/หนองหิน
โทร. 088-545-6146, 081-971-3008 

PL-PM ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 อยู่ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: กรุงเทพฯ/แพร่/เพชรบูรณ์/เลย/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/ จังหวัดเลย,
ภูเรือ, ด่านซ้าย, นครไทย, ชาติตระการ/ปากชม 086-667 2687
ตาก/กำแพงเพชร/พิษณุโลก/พิจิตร/พะเยา/น่าน/
แม่สอด/หนองตม-วังทอง โทร. 089-610-1525 

ศรีสะเกษ

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย16 (ติดถนนใหญ่ แนะนำ)
อำเภอที่ส่ง: เมือง วังหิน ขุขันธ์ กันทรลักษ์ ไฟรบึง ศรีรัตนะ น้ำเกลี้ยง
พยุห์ กันทรารมย์ ยางชุมน้อย ราษีไศล โพธิ์ศรีสุวรรณ
เมืองจันทร์ อุทุมพรพิสัย ห้วยทับทัน
โทร. 02-215-9612 , 087-5282727 

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง โพธิ์ศรี เมืองจันทร์ อุทุมพร ห้วยทับทิม วังหิน ปรางกู่ ขุนหาญ
กันทรลักษณ์ กันทรมย์ ยางชุมน้อย ราษีไศล บึงบูรณ์ พยุห์ ศรีรัตนะ
โทร. 098-937-6293,084-771-9902

หจก.บีเอสขนส่ง
สาย 3 ซอย16 โทร. 0-2888-0267-9
ปลายทาง อุบล/ศรีษะเกษ (เก็บเงินต้นทาง)

ฮ่องกงพัสดุภัณฑ์
ที่อยู่:​ อาคาร​ 9​ ห้อง​ 10​ สถานีขนส่งสินค้าพุธมณฑลสาย​ 5​ ครับ
อำเภอที่ส่ง: ทุกอำเภอ
โทร. 093-079-6741 , 063 549 9099 , 081 011 2422 

สกลนคร

อำเภอที่ไม่เข้า : ภูพาน / บ้านม่วง

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 โกดังพุทธิพร 

พีซีอาร์ สกลนคร ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 2 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่ส่ง: เมือง โทร: 098-156-9452,098-654-4561 

ขนส่ง สกลนคร เอ็กเพร็ส
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/วาริชภูมิ/โคกศรีสุพรรณ/สว่างดินแดน/พรรณานิคม
โทร. 0648576565

สระแก้ว

อำเภอที่ไม่เข้า: ตาพระยา

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อยู่ติดกับ สปีดขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: นครปฐม/ราชบุรี/กาณจนบุรี/ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/เพชรบุรี/ประจวบ/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/หาดใหญ่/
ปัตตานี/ยะลา/เบตง/นราธิวาส
โทร. 098-915-8095,097-990-9065,
088-505-5799 097-973-8065,02-889-1484 

PL-PN ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: วังน้ำเย็น/อยุธยา/สระบุรี/ลพบุรี/สิงห์บุรี/อ่างทอง/
นครนายก/ปราจีนบุรี/สระแก้ว
โทร. 081-420-8431,086-800-8900,081-763-3301 

บริษัท นวรรณขนส่ง จำกัด
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16/1 ขนส่ง จ.สระแก้ว

สระบุรี

ขนส่ง จันทร์สว่าง 
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่ส่ง: เมือง/พระพุทธบาท/วังม่วง/หนองแซง

หจก.PL-1 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: วังม่วง/วิหารแดง/หนองแค/หินกอง/บ้านนา/บ้านหมอ/อยุธยา/สระบุรี/ลพบุรี/สิงห์บุรี/อ่างทอง/
นครนายก/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/นครนายก/ปราจีน//แก่งคอย/เสาให้/เฉลิมพระเกียรติ/พระพุทธบาท/
อ.เมืองลพบุรี/อ.เมืองสิงห์บุรี/บ้านหมี่/
โทร. 081-420-8431,086-800-8900,081-763-3301 

พีอาร์ สาย4
ที่อยู่: สาย4 โกดังพุทธิพร
อำเภอที่ส่ง: หนองแซง

มะม่วง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วันนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง : นครสวรรค์/อยุธยา/อ่างทอง/สิงห์บุรี/อุทัยธานี/
ชัยนาท/สุพรรณบุรี/เพชรบุรี/ระยอง/แกลง/ลพบุรี/สระบุรี/
สมุทรสาคร/ปลวกแดง/ด่านช้าง/กาญจนบุรี โทร. 086-784-7987

สุรินทร์

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย16 (ติดถนนใหญ่ แนะนำ)
อำเภอ: เมือง ปราสาท เขวาสินรินทร์ จอมพระ ท่าตูม รัตนบุรี โนนนารายณ์ ชุมพลบุรี
สนม สำโรงทาบ ศีขรภูมิ สังขะ พนมดงรัก ศรีณรงค์ กาบเชิง
โทร. 02-215-9612 , 087-528-2727 

เมืองช้างขนส่ง สุรินทร์
สาย3 ซอย 16/3 (ขาเข้า)
โทร. 081-7893269 หรือ 02-8881325

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง สังขะ ปราสาท จอมพระ ศรีขรภูมิ รัตนบุรี สนม
โนนนารายณ์ ท่าตูม โทร. 098-937-6293,084-771-9902

ฮ่องกงพัสดุภัณฑ์
ที่อยู่:​ อาคาร​ 9​ ห้อง​ 10​ สถานีขนส่งสินค้าพุธมณฑลสาย​ 5​ ครับ
อำเภอที่ส่ง: ทุกอำเภอ
โทร. 093-079-6741 , 063 549 9099 , 081 011 2422 

สหะสัมพันธ์ ทรานสปอร์ต
สาย 2 ซอย 24 โทร. 0-2885-7734-40
ปลายทาง สุรินทร์ / อุบล / สกลนคร / ร้อยเอ็ด /อุดร/ ศรีสะเกษ /ชัยภูมิ /
ขอนแก่น / เลย /โคราช / หนองคาย

สหนำโชคขนส่ง สาย4 02-429 6319, 086-866 3430 

สุรินทร์พนมรุ้ง สาย2 02-887 4135, 083-365 9898 

หนองคาย

ขนส่ง ธนามัย
ที่อยู่: สาย 4 โกดังพุทธิพร ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม

ขนส่ง ด่วนหนองคาย
ที่อยู่: สาย 2 ซอย สนามกีฬาราชดำเนิน
อำเภอที่ส่ง: เมือง โทร. 088-222-7829,097-279-2944,083-110-8662 

ชัยวัฒน์พัฒนา ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอยสนามกีฬา อยู่ฝั่งขวามือ ส่ง ขอนแก่น-หนองคาย
โทร.081-722-2935

ศิริหนองคายขนส่ง สาย 2 ซ. 24
โทร. 0-2885-7420-1,  081-841 6456 
ปลายทาง จ. หนองคาย

หนองบัวลำภู

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม

อุดรธานี

ขนส่ง ด่วนหนองคาย
ที่อยู่: สาย 2 ซอย สนามกีฬาราชดำเนิน
อำเภอที่ส่ง: เมือง
โทร. 088-222-7829,097-279-2944,083-110-8662 

ขนส่ง อุดมพรขนส่ง 
ที่อยู่: สาย3 ซอย 16/3 (ขาเข้า) โทร.02-888 0796, 086-224 3119

จีแอล / GLทรานสปอร์ต 02-889 1990, 081-917 4894, ภาคอีสานตอนบน อุดรธานี, เลย, หนองบัวลำภู

พรของแม่ขนส่ง สาย2 02-448 2882-3 อุดรธานี, หนองคาย

อุดรวุฒิชัย สาย2 02-885 8430-1, 087-921 4232

อุดรสหเจริญไพศาล สาย2 02-887 2240-1, 089-710 1777

อุบลราชธานี

จันทร์สว่าง -> หจก. บีเอส ขนส่ง
สาย 3 ม.ขุมทรัพย์นคร โทร 0-2888-0267
ปลายทาง : เมือง/อุบล/ศรีสะเกษ/ยโสธร/อำนาจเจริญ/มุกดาหาร 

ธนามัย ขนส่ง
ที่อยู่: สาย3 ซอย16 (ติดถนนใหญ่ แนะนำ)
ส่งอำเภอ: เมือง เดชอุดม นาเยีย พิบูลมังสาหาร สว่างวีระวงศ์ ตาลสุม
ดอนมดแดง วารินชำรบ ม่วงสามสิบ เขื่อนใน ศรีเมืองใหม่
ตระการพืชผล เหล่าเสือโก้ก สิรินธร น้ำยืน
โทร. 02-215-9612 , 087-528-2727 

ตั้งง่วนหลีขนส่ง สาย 3 โทร. 0-2441-3022-3 ปลายทาง อุบลราชธานี

ฮ่องกงพัสดุภัณฑ์
ที่อยู่:​ อาคาร​ 9​ ห้อง​ 10​ สถานีขนส่งสินค้าพุธมณฑลสาย​ 5​ ครับ
อำเภอที่ส่ง: เดชอุดม​ ดอนมดแดง​ ทุ่งศรีอุดม​ นาจะหลวย นาเยีย น้ำขุ่น​ น้ำยืน​ บุณฑริก​ พิบูล​ เมือง​ วาริน​ สว่างวีระวงศ์​ สำโรง​ สิรินธร​ เหล่าเสือโก้ก
โทร. 093-079-6741 , 063 549 9099 , 081 011 2422 

อำนาจเจริญ

หจก. บีเอส ขนส่ง
ทีอยู่: สาย3 ซอย16 ม.ขุมทรัพย์นคร โทร 0-2888-0267
ปลายทาง : อุบล/ศรีสะเกษ/ยโสธร/อำนาจเจริญ/มุกดาหาร 

พี.เจ. ด่วนอีสาน ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา ทางเข้าซอย หาดใหญ่ทัวร์
อำเภอที่ส่ง: เมือง นิคมคำสร้อย ลือำนาจ หัวตะพราน
พนา ปทุมราช เสนา เลิงนกทา โทร. 098-937-6293,084-771-9902