Login | Register

รายชื่อขนส่งทั้ง 77 จังหวัด ทั่วประเทศ

ค้นหารายชื่อขนส่งทั่วประเทศ
รหัสจังหวัด : 1
ชื่อจังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ภูมิภาค : ภาคกลาง
ชื่อขนส่ง : -
รายละเอียดขนส่ง :  

PL-PM ขนส่ง 
ที่อยู่: สาย4 อยู่ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: กรุงเทพฯ/แพร่/เพชรบูรณ์/เลย/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/
ตาก/กำแพงเพชร/พิษณุโลก/พิจิตร/พะเยา/น่าน/นนทบุรี
แม่สอด/หนองตม-วังทอง
โทร. 089-610-1525,02-214 4820, 02-214 3921 

บริษัท นิ่มซี่เส็งโลจิสติกส์ จำกัด
ที่อยู่: ติดกับ ถนนบรมราชนนีย์ เลขที่ 25/1
ม.8 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กทม 10170 โทร.0-2888-7822,0-2888-7727-29
โทรสาร.02-8887188

บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง 1988 จำกัด
สาย2 ส่งของทุกจังหวัด ด่วนพิเศษ โดย นิ่มซี่เส็ง
โทร.02-448 2890-2

P.P. พีพี ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อยู่ติดกับ มะม่วงขนส่ง อำเภอที่ส่ง:
กรุงเทพ โทร. 02-216-2338


รายชื่อขนส่ง ภาคใต้

กระบี่

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่เข้า: เมือง 

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: ทุกอำเภอ

ขนส่ง แพรลอย
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: นครศรีธรรมราช/พัทลุง/กระบี่
โทร.063-061-2451,063-061-2452

ชุมพร

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง (จันทร์สว่าง)
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: ปะทิว/เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ทำแชะ/ทุ่งตะโก/สวี/หลังสวน

ตรัง

อำเภอที่ไม่มีขนส่งเข้า
อำเภอ: สิเกา 

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่ส่ง: เมือง/กันตรัง 

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: รัษฎา/ห้วยยอด/เมือง/ย่านตาขาว/นาโยง/กันตัง

นครศรีธรรมราช

อำเภอที่ไม่มีขนส่งเข้า
อำเภอ: บางขัน/ถ้ำพรรณรา/พิปูน 

จันทร์สว่าง ขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: ปากพนัง 

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

หจก.สปีดขนส่ง
ที่อยู่: สาย2 ซอย สนามกีฬา (อยู่ติดกันกับ จันทร์สว่างขนส่ง)
ก่อนถึง ซอย27 100 เมตร ไกล้กันกับหาดใหญ่ทัวร์ โทร.02-889-0780

222 ขนส่ง
ที่อยุ่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: ทุ่งสง/ร่อนพิบูลย์/พระพรหม/เมือง/ทำศาลา/สีชล/
ปากพนัง/จุฬาภรณ์/พรหมคีรี/ชะอวด

ขนส่ง แพรพลอย
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เฉลิมพระเกียรติ/ฉวาง/ทุ่งใหญ่/นครศรีธรรมราช/พัทลุง/กระบี่
โทร.0630612451,0630612452

นราธิวาส

อำเภอที่ไม่เข้า
อำเภอ: อ.สคิริน/รือเสาะ

หจก.หาดใหญ่ทัวร์ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 2 ซ.สนามกีฬา โทร. 0-2889-0981,089-736-2806
อำเภอที่ส่ง: หาดใหญ่ /สงขลา/สะเดา/คลองแงะ/ปาดังฯ/นาทวี/
รัตภูม/ควนเนียง/บางกล่ำ/สงขลา/ด่านนอก/นาหม่อม/จะนะ/เทพา/
จะนะ/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/โกลก 

222 ขนส่ง
ทีอยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/จะแนะ/ตากใบ/บาเจาะ/ยี่งอ/ระแงะ/สุไหงโกลก
เจาะไอร้อง/สุไหงปาดี

ประจวบคีรีขันธ์

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อยู่ติดกับ สปีดขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: ปราณบุรี/หัวหิน/บางสะพาน/นครปฐม/ราชบุรี/กาณจนบุรี/ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/เพชรบุรี/ประจวบ/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/หาดใหญ่/
ปัตตานี/ยะลา/เบตง/นราธิวาส
โทร. 098-915-8095,097-990-9065,
088-505-5799 097-973-8065,02-889-1484

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: บางสะพาน/เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

ปัตตานี

อำเภอที่ไม่เข้า
อำเภอ : แม่ลาน

สปีดขนส่ง
ที่อยู่ สาย 3 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่ส่ง: เมือง 

หจก.หาดใหญ่ทัวร์ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 2 ซ.สนามกีฬา โทร. 0-2889-0981,089-736-2806
อำเภอที่ส่ง: หาดใหญ่ /สงขลา/สะเดา/คลองแงะ/ปาดังฯ/นาทวี/
รัตภูม/ควนเนียง/บางกล่ำ/สงขลา/ด่านนอก/นาหม่อม/จะนะ/เทพา/
จะนะ/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/โกลก 

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ยะรัง/โคกโพธิ์/หนองจิก

พังงา

อำเภอที่ไม่เข้า
อำเภอ: กะปง/เกาะยาว/คุระบุรี 

ขนส่ง รัชพล ภาคใต้
ที่อยู่: สาย 3 อยู่ตรงหัวมุมด้านในสุด ซอย 16
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ตะกั่วป่า
โทร. 02-441 3820-21, 076-421136, 076-445-044 

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ตะกั่วป่า/ตะกั่วทุ่ง/โคกลอย/ท้ายเหมือง/

พัทลุง

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา/พังงา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

หจก.สปีดขนส่ง
ที่อยู่: สาย2 ซอย สนามกีฬา (อยู่ติดกันกับ จันทร์สว่างขนส่ง)
ก่อนถึง ซอย27 100 เมตร ไกล้กันกับหาดใหญ่ทัวร์
โทร.02-889-0780

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/ป่าพยอม/ควนขนุน/เขาไชยสน/ แม่ขรี/ป่าบอน

ขนส่ง แพรพลอย
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: นครศรีธรรมราช/พัทลุง/กระบี่
โทร.063-061-2451,063-061-2452

เพชรบุรี

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา/พังงา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

จันทร์สว่าง ขนส่ง
อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อยู่ติดกับ สปีดขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: ท่ายาง/นครปฐม/ราชบุรี/กาณจนบุรี/ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/เพชรบุรี/ประจวบ/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/หาดใหญ่/
ปัตตานี/ยะลา/เบตง/นราธิวาส
โทร. 098-915-8095,097-990-9065,
088-505-5799 097-973-8065,02-889-1484 

ธนาวุฒิ ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: นครปฐม/ราชบุรี/เพชรบุรี/ปราณบุรี/กาญจนบุรี/
ทองผาภูมิ/สังขละบุรี/เลขาขวัญ

มะม่วง ขนส่ง 
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วันนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง : นครสวรรค์/อยุธยา/อ่างทอง/สิงห์บุรี/อุทัยธานี/
ชัยนาท/สุพรรณบุรี/เพชรบุรี/ระยอง/แกลง/ลพบุรี/สระบุรี/
สมุทรสาคร/ปลวกแดง/ด่านช้าง/กาญจนบุรี โทร. 086-784-7987

ภูเก็ต

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เข้าทุกอำเภอ

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา/พังงา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

ขนส่ง เค อินเตอร์
ที่อยู่: สาย 4 ตรงข้าม วัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: ภูเก็ต ทุกอำเภอ
โทร. 098-254-5111,098-249-2211

ยะลา

สปีดขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่ส่ง: เมือง 

หจก.หาดใหญ่ทัวร์ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 2 ซ.สนามกีฬา โทร. 0-2889-0981,089-736-2806
อำเภอที่ส่ง: หาดใหญ่ /สงขลา/สะเดา/คลองแงะ/ปาดังฯ/นาทวี/
รัตภูม/ควนเนียง/บางกล่ำ/สงขลา/ด่านนอก/นาหม่อม/จะนะ/เทพา/
จะนะ/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/โกลก 

222 ขนส่ง 
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง (อำเภอเดียว)

ระนอง

อำเภอที่ไม่มีขนส่งเข้า
อำเภอ: กะเปอร์ / กระบุรี

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เมือง/เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา/พังงา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อยู่ติดกับ สปีดขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: นครปฐม/ราชบุรี/กาณจนบุรี/ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/เพชรบุรี/ประจวบ/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/หาดใหญ่/
ปัตตานี/ยะลา/เบตง/นราธิวาส
โทร. 098-915-8095,097-990-9065,
088-505-5799 097-973-8065,02-889-1484

สงขลา

อ.ที่ไม่เข้า : กระแสสินธ์ / สะบ้าย้อย

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่ : สาย 3 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่ส่ง: ระโนด/สทิงพระ/สะเดา 

แพรพลอย ขนส่ง
ที่อยู่ : สาย 4 โกดังพุทธิพร อำเภอที่ส่ง: ระโนด (5ชิ้นขึ้นไป) 

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: สิงหนคร, เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา/พังงา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

หจก.หาดใหญ่ทัวร์ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 2 ซ.สนามกีฬา โทร. 0-2889-0981,089-736-2806
อำเภอที่ส่ง: หาดใหญ่ /สงขลา/สะเดา/คลองแงะ/ปาดังฯ/นาทวี/ รัตภูม/ควนเนียง/
บางกล่ำ/สงขลา/ด่านนอก/นาหม่อม/จะนะ/เทพา/
จะนะ/ปัตตานี/ยะลา/นราธิวาส/โกลก

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: หาดใหญ่/เมือง/นาทวี/จะนะ/นาหม่อม/สะเดา

สตูล

อำเภอที่ไม่มีขนส่งเข้า
อำเภอ: มะนัง/ควนกาหลง 

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อยู่ติดกับ สปีดขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: ละงู/นครปฐม/ราชบุรี/กาณจนบุรี/ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด/
ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/เพชรบุรี/ประจวบ/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/หาดใหญ่/
ปัตตานี/ยะลา/เบตง/นราธิวาส
โทร. 098-915-8095,097-990-9065,
088-505-5799 097-973-8065,02-889-1484 

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่สง: เมือง (อำเภอเดียว) 

สปีด ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 2 ซอยสนามกีฬา
อำเภอที่สง: เมือง/ควนโดน 

สุราษฎร์ธานี

จันทร์สว่าง ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอยสนามกีฬา อยู่ติดกับ สปีดขนส่ง
อำเภอที่ส่ง: พุนพิน/เวียงสระ/เกาะพะงัน/นครปฐม/ราชบุรี/กาณจนบุรี/ชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/
ตราด/ฉะเชิงเทรา/ปราจีนบุรี/สระแก้ว/เพชรบุรี/ประจวบ/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/ภูเก็ต/นครศรีธรรมราช/ตรัง/พัทลุง/สตูล/สงขลา/หาดใหญ่/
ปัตตานี/ยะลา/เบตง/นราธิวาส
โทร. 098-915-8095, 097-990-9065,
088-505-5799, 097-973-8065, 02-889-1484 

เฟิร์ส เอ็กเพรส ขนส่ง
ที่อยู่: สาย 3 ซอย 16 (ขาออก ติดกับถนนใหญ่)
อำเภอที่ส่ง: เพชรบุรี/ประจวบ/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎ์ธานี/
กระบี่/นครศรีธรรมราช/ภูเก็ต/ตรัง/พัทลุง/สงขลา/พังงา
โทร. 094-486-0554,083-054-9452 

222 ขนส่ง
ที่อยู่: สาย4 ตรงข้ามวัดนครชื่นชุ่ม
อำเภอที่ส่ง: เมือง/พุนพิน/กาญจนดิษฐ์/ไชยา/พระแสง/ เคียนชา/นาสาร/
ท่าฉาง/ดอนสัก/เกาะสมุย/บ้านตาขุน/ คีรีรัฐนิคม/นาเดิม